Pågående arbeten

Värme & sanitet är det bästa vi vet

ENTREPRENADER

Vi utför alla typer av rörentreprenader, såväl nyproduktion som ombyggnader, till industrier, bostäder

Pågående arbeten

» Stalbabacken, Ed, 2015-2017

Yteskitsrenovering av badrum i 80 st lgh

» Timmertjän nybyggnad, Ed,2015-2016

Nyproduktion av 24 st lägenheter

Värmekälla 1 st 60 kw värmepump Nibe med varmvattenberedning

som värmer de fyra husen via kulvert.

» Panncentrale Utsikten, Ed

Utbyte av befintlig gammal pelletspanna och befintlig oljepanna.

2 st nya Baxi-pannor på 160 kw/st.

 

» Hagaskolan, Ed,2016-2018

Totalrenovering av värme,vatten och avloppsinstallationer, vilket

utförs som tre etapper med början Etapp 1 i hemkunskapslöjdlänga.

Löper från sept 2016 till påsk 2017.

Etapp 2 låg-mellanstadiet från påsk 2017 till jul 2017.

Etapp 3 högstadiet från jul 2017 till augusti 2018.

Nyproduktion av 24 st lägenheter

» Snörrumskolan, Ed, 2017-2017

Dagis-verksamhet

Lågstadie

Storköksversamhet

utförs som två etapper:

Etapp 1:sept 2016 till april 2017.

Etapp 2: april 2017 till oktober 2017.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved