Vårpolicy

2012-04-15 Dals-Ed.


Jerry Eriksson

VD

KVALITETSPOLICY

Vi utför service, reparation och nybyggnation inom bygg och fastighet. Vår verksamhet bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar.


Med kunskap, tillgänglighet och ansvar skall Västsvenska Värme & Sanitet AB bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder.


Vi skall uppnå detta genom att:


•I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för

  utförande över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt

  för kunden.

•Fortbilda och hålla en hög kunskapsnivå på egen person.

•Stödja, ge råd och informera, såväl beställare som

  underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa

  slutproduktens kvalitet.

•Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd

  arbetsmiljö.

•Hålla utlovade färdigställandetider.

•Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

•Göra varje beställare och projekt till en referens.MILJÖPOLICY

Vi skall verka för ett bättre samhälle genom att utföra arbeten och tjänster inom VVS med hänsyn till människa och miljö.

Vi skall uppnå detta genom att:

•Upplysa och framhäva bra miljömässiga lösningar i

  uppdrag för våra kunder.

•Aktivt hålla egen personal informerade om nya rön,

  metoder och utveckling inom miljöområdet.

•Låta den egna arbetsplatsen vara ett ”skyltfönster” ur

  miljösynpunkt.

•Verka för att våra underleverantörer skall miljödeklarera

  sina produkter med en skriftlig miljödeklaration.

•Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga

  förbättringar.

•Följa lagkrav.

•Genom god planering undvika onödiga resor och

  transporter.

•Visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet

  och övriga intressenter.